برای سوریه . برای عراق

مرگ های بسته به تیر های برق را

برای اولین بار

هیچ واژه قاطعی

به واسطه مرمی های آزادی

برای آزادی

معنی نمی کند

و این آزادی

عجیب

شبیه به خدایی یگانه است

که برای اثبات خوب بودنش

فلز های برنده تقسیم می کنیم

بین کالبد ها و عشق ها و هر چیز

همه دیوانه ی بهتر بودن

یا احمق ترین بهتر جهانیم

با پا هایی  از خون برادران

نجس

 یا چشمانی عادت کرده

به شیطان

و  دوزخ

***

دیگر از جنازه ها نمی هراسم

و از مردگان خاک آلود

تنها زخم من

هر روز از کالبدم

وسیع تر می شود

و درد

از من بزرگتر

و جهان

از خدا...

 

 

 

/ 0 نظر / 80 بازدید