دوزخ

بهشت فروخته شد

تلاش نکنید

این تنها رمز حریر پوشانی است

که پاهایشان را

در شراب می شویند

و حتم رویشان را

با عسل

 

مابقی

فراخوان مضاربه همیشگی

که تمام نفسهای تورا

حرام ذکرهای کشدارخواهد خواست

تا اندکی بهشت را

همین جا

متری از قرار گلوله

به جهنم بدل کنند

خریداران خواهند مرد

و برزخ همین شعری است

که به انتها نمی رسد

سه نقطه

/ 1 نظر / 26 بازدید
جواد حاجی زاده

با عرض سلام و ادب و احترام امیدوارم که سالی پر از مهر و مهربانی در پیش داشته باشید به روزم و ... موفق و پیروز باشید