درختان

درختان

ارواح دخترکان ناکامند

ارواح  پُر تپش دخترکان رفته ی شاد

درختان

رقص دخترکان مرده اند

در باد

و میوه هایشان

شیرینی لب های پر گفت و گو است

و برگ  هایشان

سینه های پر نوازش باران

درختان.....

/ 0 نظر / 23 بازدید