برای سوریه

هنوز معتقدم

زنده ای

و به خاک های دیوانه

نگاه می کشی

حتم خسته

از این همه مرگ

باید برخیزم

و دست تو را لمس کنم

 

نامی بیابم برای صدا کردنت

و خنده ای

 اندازه گوشه چشمانت

شاید بی مقدمه

ببوسمت

من تو را نکشته ام

باور کن

من تو را نکشته ام

/ 3 نظر / 36 بازدید
سمیه

خدا آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانیکه هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت میگوید کنارت هستم ای تنها سلام دوست عزیز

سلام

شعر برا سوریه؟[سوال][عصبانی]