کوتاه در باره ی عشق(24)

می گدازد

عشق

و قلب

پتکی.

سندان روزها...

و روح شکل پذیر...

/ 2 نظر / 28 بازدید
ویروس

گفتم دوستت دارم. نگاهي به من کرد و گفت:چند تا؟ دستام رو بالا آوردم و تمام انگشتهاي دستمو نشونش دادم. اما اون به کف دستام نگاه مي کرد که خالي بود ...