خاطرات

برای آن که سال های دیگری زنده بمانیم

بیا

خاطره هایمان را جمع کنیم

و آن ها را روی هم بگزاریم

تمام خاطرات شکسته

خاطرات از کار افتاده

خاطرات بی آبرو

خاطرات جهنم

خاطرات شاد

خاطرات آهسته

خاطرات بوسه های پنهانی....

/ 0 نظر / 23 بازدید