یاران

دشنه هایتان یاران

دشنه های لبخند اضافه

دشنه های ملایم با احساس

دشنه های گذرگاه های معطر

از زبان قلب می گویم

بی تعارف و لعاب

شک نبرید

 شانه هایم

با تمام حقارت و فروتنی

نثار دشنه های شورتان

 زخم ها

 و من

/ 0 نظر / 43 بازدید