آغوش

من می خواستم

راز آبی کناره ی کهکشان را

بدانم

و از میان نیزار های خشک

آن سو  

که صدای فرود آبشار می آمد

را نگاه کنم

تو هم انگار

با من نگاه می کردی

آن سوی نیزار ها ی خشک خوش عطر را

که از آن جا

صدای فرود آبشار می آمد.....

 

/ 0 نظر / 24 بازدید